3THERMO V PRAKSI

Kako deluje stenski 3Thermo radiator v praksi in zakaj je dobro, da je nameščen v zunanji steni objekta?

Optimalno je, da je 3Thermo radiator nameščen na notranji strani zunanje stene objekta ali v strehi (v mansardi), kjer prihaja do največjih toplotnih izgub. Kjer to ni mogoče, se ga namesti v notranje stene objekta.

Vemo, da je prestop toplote skozi obod stavbe odvisen od več dejavnikov. Velikost toplotnih izgub je tako odvisna od materialov v steni, debeline materialov, temperaturne razlike, vlažnosti materialov v steni, hitrosti gibanja zraka ob zunanji steni, itd..

S talnim gretjem in klasičnim radiatorskim ogrevanjem nadomeščamo toplotne izgube do katerih prihaja skozi zunanje stene objekta, okna in sisteme ventilacije. Z stenskim ogrevanjem pa preprečujemo oz zmanjšujemo toplotne izgube neposredno na mestu, kjer do izgub prihaja – v zunanji steni objekta in strehi. Kako?

Ko pride do večje temperaturne spremembe, ohlajena zunanja stena objekta prične ohlajati notranje prostore. Talno ogrevanje in klasični radiatorji bodo tako morali sproti prostore dogrevati, medtem ko bo hladna stena se naprej, ampak v zmanjšani meri, prostor ohlajala. S taksnim načinom ogrevanja nadomeščamo toplotne izgube.

Klasični radiatorji so hitro odzivni in posledično hitreje prostor segrejejo z neposrednim segrevanjem zraka v prostoru. Talno gretje je pa precej počasneje odzivno, saj preko segretih tal segreva “objekte” (v manjsi meri in posredno tudi stene prostora) ter posredno tudi zrak v prostoru. Zato talno gretje potrebuje dlje časa, da dogreje prostor, še posebej, če ga imamo, pred večjo temperaturno spremembo, izklopljenega. Iz tega razloga talnega gretja ni priporočljivo izklapljati, načeloma deluje 24/7.

3Thermo radiatorji so nameščeni v steni objekta, kjer prihaja do največjih toplotnih izgub. V trenutku, ko pride do večje temperaturne spremembe oz. razlike med zunanjo in notranjo temperature prostora, bo 3Thermo radiator hipno in neposredno dogrel ohlajeno steno ter na ta način preprečil nadaljno ohlajanje prostora preko hladnih zunanjih sten. Za to bo potreboval min časa in min energije. Topla in suha stena je tudi veliko boljši izolator! Suha stena je prav tako zdrava stena. V njej ni pogojev, da bi se kondenzirala vlaga, pojavile glive, plesen ali alergeni. Temperatura ogrevane stene je med 30-43°C.

Ogreta stena z 3Thermo radiatorjem bo oddajala toploto (radiacija) v prostor ter posledično segrevala prostor oziroma natančneje “objekte” (ljudi, pohištvo, preostale notranje in zunanje stene) v prostoru. Vemo namreč, da je za radiacijo značilno, da vsa telesa oz. objekti v prostoru nekaj toplote prejmejo, nekaj pa oddajo nazaj v prostor.

3Thermo ogrevanje bo hitro segrelo steno in pričelo oddajati toploto v prostor. Izjema je prvo ogrevanje v sezoni. Takrat bo 3Thermo radiator potreboval dlje časa, da prične oddajati toploto v prostor. Razlog je v tem, da naprej prične izsuševati vlago, ki se nabere v steni preko leta. Ko je vlaga enkrat izsušena, prične takoj oddajati toploto v prostor.

PRIMERJAVA 3THERMO IN TALNO OGREVANJE

V čem je 3Thermo stensko ogrevanje boljše od talnega ogrevanja?

ZA UPORABNIKA:

 • Do 15% nižji stroški ogrevanja.
 • Idealna razporeditev toplote po višini prostora omogoča prijetnejše počutje in občutenje toplote.
 • Hitro odziven ogrevalni sistem. Radiatorji bodo hitro pričeli ogrevati stene in oddajati toploto v prostor.
 • Ni pogojev za nastanek plesni na stenah objekta.
 • Optimalna vlažnost.
 • Ni vzdrževanja, čiščenja in odzračevanja.
 • Radiatorji so popolnoma skriti in nevidni v steni objekta.
 • Primeren za novogradnje, rekonstrukcije, odlično in slabo izolirane objekte.

ZA INŠTALATERJA:

 • Enostavna in hitra montaža, cca 2-3 min na radiator.
 • Malo vode v sistemu, v radiatorju le 31ml vode. Enostavno hidravlično uravnoteženje sistema.
 • Kompatibilni z nizko in visokotemperaturnimi sistemi, optimalni temp režin delovanja med 40 in 55*C.
 • 3Thermo radiator ima največjo moč na m2 površine (cca 290W)

MONTAŽA 3THERMO RADIATORJEV

Kako poteka montaža radiatorjev?

 1. Priprava stene in očiščenje stene ostrih predmetov
 2. Pričvrstitev radiatorja na steno z 4-imi čepki
 3. Povezava radiatorjev z vodovodnimi cevmi. Cevi so lahko položene v tlaku, v steni in za batiškopo.
 4. Ometanje radiatorjev oz sten. Dovolj je 1,2-1,5cm debel omet.
 5. Povezava krogotokov na glavni razdelilnik.

PRIHRANKI

Kako lahko dosežemo prihranke s 3Thermo stenskim ogrevanjem?

Razlogov zakaj lahko dosežemo prihranke pri ogrevanju v primerjavi s talnim in klasičnim radiatorskim ogrevanjem je več in sicer:

 1. V samem ogrevalnem sistemu imamo bistveno manjšo količino vode, na posamezen radiator le 31ml. Voda ravno tako potuje v vodoravni smeri in ne premaguje nobenih višinskih razlik, s čimer je pretok vode relativno nizek. To pomeni, da potrošimo manj energije za segrevanje vode v sistemu.
 2. Razlika med vstopno in izstopno temperaturo vode je majhna, kar pomeni, da bomo potrošili manj energije za dogrevanje vode v sistemu.
 3. 3Thermo radiatorji so zelo hitro odzivni na temperaturne spremembe, torej toploto bodo pričeli oddajati v trenutku, ko se bodo vklopili. Zaradi tega ni potrebe, da ogrevajo 24/7 kot v primeru talnega gretja, ampak se vključijo le takrat, ko je to potrebno.

Ker so idealno nameščeni v zunanji steni objekta, bodo hladno steno neposredno dogreli v trenutku, ko bo prišlo do znižanja sobne temperature in na ta način preprečili oz. zmanjšali nadaljno ohlajanje. Za to bodo potrošili minimalno energije, saj bodo neposredno segrevali mesto, ki prostor ohlaja oz. kjer prihaja do največjih toplotnih izgub.

POKANJE OMETA?

Zakaj ne prihaja do pokanja ometa?

Pomemben sestavni del 3Thermo radiatorja je tudi aluminijasta mreža, ki ima dvojno vlogo in sicer, da a) enakomerno porazdeli toploto, ki jo odda radiator, po steni objekta ter b) da služi kot strukturna ojačitev ometa. Na ta način preprečuje pokanje ometa. Dovolj je torej, da se radiator prekrije z minimalno 11mm navadnega ometa. Po izkušnjah proizvajalca, v več letih poslovanja še niso imeli primera, da bi prišlo do pokanja ometa.

PROSTOR V STENI

Koliko prostora zavzame 3Thermo radiator v steni ter kako je z električnimi inštalacijami?

3Thermo radiator za klasično mokro gradnjo je dimenzij 170 x 60 cm oz površine cca 1m2. To je z vključeno alu mrežo, ki je del radiatorja!

Mrežo ali del mreže se lahko, ce je to potrebno zaradi pomanjkanja prostora ali priprave mesta za vtičnico, tudi ustrezno obreže.

3 vertikalne cevi radiatorja, na katere je potrebno biti pazljiv, da se jih ne preluknja v steni, pa zavzamejo bistveno manj prostora v steni, le 0,05m2 od skupnih 1m2 površine.. Ena cev je širine 30mm in višine cca 1655mm. 

ELEMENTI 3THERMO OGREVANJA

Katere vse elemente in naprave potrebujemo, da lahko uspešno ogrevamo s 3Thermo radiatorji?

Podobno kot pri talnem in klasičnem radiatorskem ogrevanju, potrebujemo tudi pri ogrevanju s 3Thermo stenskimi radiatorji (poleg vira toplote)

 1. Glavni razdelilec iz katerega gredo posamezne zanke oz ogrevalne veje z vgradno razdelilno omarico
 2. Na razdelilcu, na povratni veji, imamo nameščene termoelektrične sprožilce, ki zapirajo ali odpirajo pretok vode v posamezne ogrevalne veje
 3. Sobne termostate
 4. Nadzorno kontrolno enoto, ki povezuje sobne termostate z termoelektričnimi sprožilci. V trenutku, ko bo sobni termostat zaznal, da je nastavljena sobna temperatura dosežena, po poslal signal oz. ukaz preko nadzorno kontrolne enote do sprožilca, naj zapre ventil oz. pretok. S tem se bo ogrevanje na posamezni veji začasno ustavilo. V trenutku, ko bo nastavljena sobna temperatura različna od dejanske, bo termostat ponovno javil sprožilcu naj odpre ventil s čimer se bo ogrevanje nadaljevalo.

Načeloma bi bilo ogrevanje možno tudi brez termostatov, nadzorno kontrolne enote in termoelektričnih sprožilcev (kot je običaj pri talnem ogrevanju), vendar bi bila učinkovitost in ekonomičnost ogrevanja s tem manjša.

6. Radiatorje se v posameznih krogotokih med seboj veže zaporedno, do cca max 5-6 radiatorjev je primernih za en krogotok. Radiatorje se med seboj poveže z večslojno cevjo višjega kakovostnega ranga, prozvajalca TECE, model Teceflex 16 PeXc/Al/Pe-rt.

MENJAVA KLASIČNEGA RADIATORJA ZA 3THERMO

Kako lahko zamenjamo obstoječ star klasičen radiator s 3Thermo stenskim ogrevanjem?

Zamenjava starih klasičnih radiatorjev z 3Thermo je enostavna, tako v primeru enocevnega kot tudi v primeru dvocevnega sistema.

Star radiator najprej odstranimo. Uporabimo lahko kar obstoječe inštalacije, torej na obstoječo staro cev radiatorja priključimo novo alu pex cev na katero priključimo enega ali več 3Thermo radiatorjev. Vmes damo se en vmesnik z avtomatskim odzračevalnikom in termostatskim ventilom za regulacijo pretoka oz temperature radiatorja. Zadnji 3Thermo radiator v veji nato povežemo z obstoječo povratno cevjo.

ALI JE 3THERMO OGREVANJE MIŠLJENO KOT PRIMARNI ALI KOT SEKUNDARNI VIR OGREVANJA V OBJEKTU?

3Thermo ogrevanje je najboljša izbira za primarni vir ogrevanja objekta.

Ogrevanje s 3Thermo radiatorji je vsekakor najboljše uporabiti kot primarni vir ogrevanja v objektu.

Lahko pa deluje tudi kot sekundarni vir ogrevanja, v kombinaciji s talnim gretjem. Deluje namreč tako z nizkotemperaturnimi kot tudi srednje oz. visoko temperaturnimi sistemi.

HITRA ODZIVNOST 3THERMO SISTEMA

Ali prične 3Thermo radiator takoj oddajati toploto ob vklopu?

3Thermo ogrevanje bo hitro segrelo steno in pričelo oddajati toploto v prostor. Izjema je prvo ogrevanje v sezoni. Takrat bo 3Thermo radiator potreboval dlje časa, da prične oddajati toploto v prostor. Razlog je v tem, da naprej prične izsuševati vlago, ki se nabere v steni preko leta. Ko je vlaga enkrat izsušena, prične takoj oddajati toploto v prostor.

3THERMO KOMPATIBILEN Z VSEMI VIRI TOPLOTE

S katerimi viri toplote je kompatibilno 3Thermo stensko ogrevanje?

3Thermo radiatorji so kompatibilni s katerim koli virom, ki segreva vodo v sistemu, nizko,srednje ali visoko temperaturnim sistemom kot npr. toplotno črpalko, pečjo na nafto, plin, elektriko, palete, itd..