FAQ

Najpogostejša vprašanja in odgovori

Površinska ogrevanja so običajno nizkotemperaturni grelni sistemi, v katerih je temperatura grelnega medija navzgor omejena s temperaturo od 25 do 35°C. 3THERMO spada med površinska ogrevanja, vendar temperatura medija ni omejena (max 110°C). Najpogosteje uporabljeno površinsko ogrevanje je talno ogrevanje, poznamo pa tudi stensko in stropno. Odlikuje jih ugodna porazdelitev temperature v prostoru, ki se najbolj približa »idealnemu« temperaturnemu profilu. Običajno jih uporabljamo za ogrevanje dobro toplotno izoli- ranih zgradb, medtem ko 3THERMO več kot odlično deluje tudi v slabo izoliranih zgradbah, saj je nameščen na mestih, kjer prihaja do največjih toplotnih izgub. Toplotna energija se akumulira v steni, od koder se nato prenese v prostor. Površinsko ogrevanje deluje na principu radiacije. V nasprotju s konvekcijo (klasični radiatorji), se z radiacijo toplota prenaša brez pomoči zraka kot medija (npr. sončna energija, keramična peč ali ognjišče). To sicer ne pomeni, da zrak ni segret, ampak samo, da zrak ni primarni medij za prenos toplote. Zrak se tako ne suši in ne povroča kroženja prahu in pršic.

Stensko ogrevanje (3THERMO) je zelo podobno talnemu ogrevanju. Vertikalni sistemi (stene), v primerjavi s horizontalnimi (tla), omogočajo veliko bolj učinkovito radiacijo kot konvekcijo. Manj energije kot porabimo za segrevanje zraka, manj energije izgubimo in več prihranimo. Zrak je namreč zelo slab akumulator toplote (nima takšnih akumulacijskih lastnosti kot npr. beton ali kamen), saj se topel zrak hitro dviga ter išče izhod iz prostora. Pri ogrevanju s klasičnim radiatorjem gre za neprestano pihanje toplega zraka v prostor in ko radiator ugasnemo, temperatura zraka v prostoru zelo hitro pade. Nasprotno, pri stenskem ogrevanju se vsa energija porabi za segrevanje stene. Suha stena je boljši izolator, toplota se tako zadrži v steni in ne uhaja z zrakom ven iz prostora.

Dosedanje rešitve stenskega ogrevanje niso bile dovolj učinkovite in varne. Vgradnja cevi z vodo pod plastjo ometa je zahtevala debelo plast posebnega ometa, ki ne razpoka. Cevi z vodo v steni so se zelo hitro poškodovale in puščale, kar je predstavljajo nevarnost za električne inštalacije ter obstojnost same stene. Vgradnja takšnega sistema je bila dolgotrajna in zahtevna, predvsem odzračevanje sistema je predstavljalo veliko težav. Druge rešitve na osnovi električne energije so ustvarjale elektromagnetno polje, kar se je poka- zalo kot sled oz. print cevi in kablov na stenah prostora. 3THERMO radiator odpravi vse omenjene težave. Je enostaven za montažo, varen za uporabo, učinkovit in ne zahteva vzdrževanja.

Oba tipa ogrevanja spadata v skupino površinskih (radiacijskih) ogrevalnih sistemov in kot taka imata veliko prednosti pred konvekcijskimi sistemi. Toda stensko ogrevanje ima dodatno prednost, saj zmanjša toplotne izgube na mestih, kjer te nastajajo, torej v zunanjih stenah in strehi. V tleh namreč ne prihaja do toplotnih izgub, hkrati pa s talnim gretjem ne rešimo problema izgub energije skozi zunanje stene in streho. Zara- di tega je stenski sistem veliko bolj učinkovit ter zagotavlja bolj enakomerno porazdelitev toplote kot talni sistem ogrevanja. Talno ogrevanje ima kar nekaj slabosti, med drugim visoko toplotno vztrajnost in zahtevno vzdrževanje. Ravno tako zahteva pametno in načrtno zasnovo, saj so zaradi toplotnih izgub, temperature ob stenah nižje kot v notranjosti prostora. Tako mora sistem zagotoviti zadostno količino energije, da nado- mesti te izgube in zadosti temperaturnemu ugodju posameznika v prostoru. Nasprotno, 3THERMO radiator je sistem z najnižjo toplotno vztrajnostjo, zagotovi idealne klimatske pogoje v prostoru ter natančno, hitro in učinkovito nadoknadi energijska pomanjkanja v prostoru. Ker je temperatura ogrevane stene višja od temperature zraka v prostoru, se zrak ob steni ne bo ohlajal, temperatura zraka bo tako konstantna zaradi česar bo oseba čutila optimalno temperaturno ugodje. V ogrevani suhi steni ni pogojev za nastanek vlage, plesni in alergenov.

Kvalitetno izdelan in vgrajen 3THERMO radiatorski sistem nima slabosti. V primeru velikih ogrevalnih površin, tudi prekrivanje radiatorjev z velikimi kosi pohištva ni kritično. Tudi stena, delno prekrita s pohištvom, enako dobro oddaja toploto. Največjo težavo tovrstnih sistemov so do sedaj predstavljale tehnološke ovire (voda v steni, debela plast posebnega ometa, zahtevnost inštalacije, itd..), ki pa jih odpravimo s 3THERMO radiatorji.

Pri stenskem ogrevanju je značilno pomanjkanje toplotnih občutkov. Mogoče je najbližji občutku, ko v zimskem času stojimo pred močno obsijanim oknom. Kljub nizkim zunanjim temperaturam, nas sonce prijetno greje. Popolno temperaturno udobje občutimo takrat, ko je temperatura okolja konstantna in povsod v prostoru enaka. Pihanje toplega zraku nam prija samo takrat, ko nam je mraz (smo v temp. neravnovesju) in ne toplo. Podobno je pri talnem ogrevanju.

  • Ni omejitev pri izbiri poda
  • 3Thermo se vgradi na mesta največjih toplotnih izgub, s čimer dosežemo največjo učinkovitost in prihranke
  • Boljša temperaturna porazdelitev v prostoru, optimačna vlažnost zraka
  • Bolj ugodno za zdravje; ni pogojev za nastanek prahu, plesni, gliv in drugih alergenov. Prav tako ni neprijetnega in zdravju škodljivega stika s (pre)toplimi tlemi.
  • Temperatura zraka v prostoru je nižja ob enakem temperaturnem ugodju, kar je boljše za zdravje
  • Večja varnost sistema, saj ni možnosti, da pride do puščanja vode
  • Nižji stroški ogrevanja, do 15%
  • Enostavnejša inštalacija in montaža
  • Lažji nadzor in upravljanje sistema
  • Boljše hidravlične lastnosti sistema ogrevanja

Osnovna razlika med talnim in stenskim ogrevanjem je v načinu prenosa toplotne energije, čeprav oba spadata med površinske grelne sisteme. Pri talnem ogrevanju, podobno kot pri klasičnih radiatorjih, toplota skupaj s toplim zrakom steče proti hladni zunanji steni. V tem primeru hladna stena ne absorbira samo toplote ampak tudi vlago iz zraka. Ta proces osuši zrak v prostoru in poveča vlažnost zunanjih sten objekta. S 3THERMO radiatorji neposredno ogrevamo steno. Temperatura stene je tako višja od temperature zraka, posledično stena ne absorbira vlage in tako ostane topla – suha. Stensko ogrevanje premakne točko kondenzacije izven stene, s čimer se preprečuje zmrzal v steni in izboljša kvaliteta stene in njene toplotno izolativne lastnosti. Suha stena je veliko boljši izolator – topel zrak se ne izgublja skozi zunanje stene objekta, zaradi česar se vzdržuje optimalna in konstantna temperatura zraka v prostoru ter optimalna vlažnost 40-60%. Prav tako v suhi steni ni pogojev za nastanek gliv, plesni in alergenov, kar je ugodnejše za naše zdravje. 3THERMO prenaša toploto preko medija – vode na steno brez dodatno vložene energije, kar pomeni višjo hidravlično in energetsko učinkovitost sistema. V primeru višjih nihanj zunanjih temperatur, se bo 3THERMO radiator hitreje odzval na te spremembe in hitreje uravnaval notranjo temperaturo prostora. V primeru talnega gretja, ko se zunanje temperature hitro dvignejo (npr. sončen in topel dan v zimskem času), se tla veliko počasneje ohladijo. Toploto bodo oddajala še kar nekaj časa po izklopu sistema. Poleg sevanja toplote iz tal, tudi pregrete stene oddajajo toploto v prostor, zaradi česar bomo primorani prostor prezračiti in tako na hitro znižati temperaturo. To naravno pomeni, da smo vso energijo, ki smo jo z gretjem proizvedli, v trenutku izgubili, kar je stroškovno in energetsko neučinkovito. Pri ogrevanju s 3THERMO, se temperatura stene ne bo zvišala zaradi vpliva sonca, saj ima stena omejene toplotne zmogljivosti. V prostoru bodo tako vedno op- timalni klimatski pogoji. 3THERMO radiator je boljši tudi ko govorimo o modernizaciji obstoječega klasičnega radiatorskega sistema v objektu, saj ne zahteva dragih in zamudnih gradbenih posegov. 3THERMO radiator le pričvrstimo na steno, priklopimo na obstoječe inštalacije ter ga prekrijemo z ometom.

Tako 3THERMO radiator kot talno ogrevanje uporabljata enak sistem centralnih priključkov – razdelilnikov, tako da se brez težav lahko namesti v objektu oba sistema hkrati. Tudi centralni kontrolni sistem je enak pri obeh sistemih.

3THERMO radiator je vgradni in tako neviden. Ni pritrjen na steno ampak je del njene strukture. Ne segreva zraku, ampak neposredno steno pri čemer zagotavlja optimalno vlažnost in temperaturo prostora ter ne ustvarja pogojev za nastanek prahu, plesni, gliv in drugih alergenov. V primerjavi s klasičnimi radiatorji je tudi bolj ekonomičen – do 40% nižji stroški ogrevanja. Segret zrak ogrevan s klasičnim radiatorjem se po večini nabira pod stropom, kar je energijsko potratno in neučinkovito. Človeško telo prenaša toploto na hladnejša telesa in okolja, npr. hladne stene. Da uravnotežimo ta učinek, je potrebno zrak pregrevati, da ne občutimo temperaturnega neugodja zaradi izgube energije. S 3THERMO radiatorji, pregrevanje zraku ni več potrebno, saj je temperatura stene višja od temperature zraka, zaradi česar se zrak ne ohlaja. Posledično tudi človek veliko manj svoje energije odda, kar čuti kot večje temperaturno ugodje. Ogrevalni sistemi bi morali biti vgrajeni na mesta, kjer prihaja do največjih toplotnih izgub. Zato so npr. klasični radiatorji običajno vgrajeni pod okna. Tla vsekakor niso mesto, kjer prihaja do največjih toplotnih izgub, medtem ko zunanje stene in streha so. Zaradi odličnih akumulacijskih lastnosti betonske stene, je bolj ekonomično ogrevati steno kot pa zrak, saj se tako ustvari toplotna pregrada. Suha stena je namreč boljši izolator. Ker je temperatura stene višja kot temperatura zraka v prostoru, se zrak ob steni ne bo ohlajal ter tako vzdrževal svojo optimalno temperaturo. Toplejša stena tudi ne bo absorbirala vlage iz zraka, zaradi česar bo zrak čistejši, stena pa suha in bolj obstojna. Veliko bolj zdravo je, da vdihavamo hladnejši zrak z naravno vlažnostjo, brez izgube temperaturnega ugodja. Pregret zrak je idealen za nastanek bakterij, plesni in alergenov. Škodljiv je tudi za našo kožo, saj jo hitro osuši. 3THERMO radiator je tudi enostavnejši za montažo in vzdrževanje, saj ne zahteva odzračevanja ali kakršnega koli drugega vzdrževanja.

Seveda! In to zelo enostavno, saj ni potrebe po razbijanju tal. Z uporabo 3Thermo razdelilnika priključimo 3Thermo radiator kar na obstoječe inštalacije. Stari radiator najprej odstranimo, nato odstranimo obstoječo plast ometa, kjer nameravamo vgraditi 3Thermo radiator. Lahko ga pa tudi montiramo na obstoječi omet, ter ga prekrijemo z novo plastjo ometa.

Da, 3THERMO radiator testirano odlično deluje tudi v najzahtevnejših pogojih. V testnem objektu v Rusiji je bila temperatura v prostoru ekstremnih -20°C, 3THERMO se pa je kljub temu odlično odrezal. Potrebno je le paziti na kvaliteto vode v sistemu centralnega ogrevanja, saj trda voda povzroča nabiranje vodnega kamna v peči, grelcu, ceveh in posledično tudi v zbiralniku radiatorja, kar se kaže v slabšem delovanju celotnega sistema ali celo okvari. Rešitev je v dodajanju ustreznih kemikalij v vodo.

Da, so. Jedro 3THERMO radiatorja, napolnjeno s plinom, je ločeno od hidravličnega dela. Voda tako ni del sistema v steni, saj se toplota po steni prenaša s plinom. Poškodba radiatorja NE povzroča puščanja vode in posledično okvare ali uničenja hidravličnega dela centralnega ogrevalnega sistema. Kljub poškodbi enega radiatorja, drugi radiatorji v sistemu še vedno normalno delujejo. Spušča lahko samo plin, ki pa ni nevaren, eksploziven ali zdravju škodljiv.

Toplota VEDNO prehaja iz višjega (toplejšega) potenciala k nižjemu (hladnejšemu). Odloča se za najbolj enostavno smer, v vse smeri. Najbolj se akumulira v trdih snoveh, medtem ko se v plinastem stanju hitro razprši. Toplota in topel zrak NE pomenita enako. Topel zrak se vedno dviga in hladen spušča, medtem ko se toplota vedno prenaša iz toplega potenciala k hladnemu. S 3THERMO NE ogrevamo zraku!

Nekdo je vedno prvi. Ni dvoma, da se bodo v prihodnosti pojavili tudi konkurenčni sistemi, saj je trg je veliko prevelik samo za enega ponudnika. Res pa je tudi, da je 3THERMO sistem tehnološka inovacija na tem segmentu in bistveno drugačna in boljša od vseh obstoječih stenskih grelnih tehnologij.

Nobenih sledi ne bo opaziti na steni. Sledi se navadno pojavijo pri električnih sistemih, zaradi nastanka elektromagnetnega polja, ki privlači nase prašne delce. 3THERMO ne ustvarja elektrostatike, tako da tega problema ni.

Izguba je celo zaželjena, saj je izguba (sproščanje toplotne energije) tista, ki določa kapaciteto sistema. Če radiator ne bi sproščal te toplotne energije, potem ne bi bil radiator in opravljal svojega namena. Radiator bo v izoliranem okolju, kjer ne prihaja do izgub, prenesel toploto s konstantno temperaturo vse do vrha svoje strukture (ob naprekinjenemu kroženju vode v sistemu s konstantno temperaturo). Ne samo to, na tako kratkih razdaljah je to mogoče tudi v neizoliranem okolju, samo ustrezen pretok je potrebno zagotoviti. Zmožnost sproščanja toplote v sistemu je vedno odvisna od površine sistema. Toplota se namreč širi po steni podobno kot pri keramični peči, kjer se toplota iz ene točke prenese na vse ploščice (dobra toplotna prevodnost opeke, ometa, betona, keramike, itd..). Od linearnega metra talnega ogrevanja dobimo 5-10W, od 3THERMO radiatorja pa preko 200W.

Ne glede na način oddajanja toplote (radiacija ali konvekcija), topel zrak vedno uhaja skozi streho in zunanje stene objekta, ki nas ločijo od mrzlega zraka. Toda, toplota ustvarjena v steni (npr. s 3THERMO) ne uhaja skozi stene in streho skupaj z zrakom, ampak se v njej akumulira. Tudi, ko segrevamo zrak v prostoru, se del toplote akumulira v steni, vendar je ta zanemarljiv. Večina preostale toplote v zraku se pa izgubi skozi prez- račevalne sisteme ali se nabere pod stropom, kar pomeni popolno izgubo energije. Dobra toplotna izolacija zunanjih sten še dodatno preprečuje uhajanje toplega zraka ven iz objekta. V tem primeru je stensko ogrevanje pozitiven fenomen, saj je suha stena veliko boljši izolator od hladne, vlažne stene.

Nikakor. Res je, da se zmogljivost ogrevanja izboljša v izolirani steni, toda s tem onemogočimo samouravnavanje vlažnosti. V tem primeru bi potrebovali neprestano ventilacijo, si čimer bi premaknili kondenzacijsko točko od zunaj k središču stene. Stena v kateri se nabira kondenz je pa bolna stena, v njej začne nastajati vlaga in glive. Smotrna je le zunanja izolacija sten.

Seveda. 3THERMO radiator je edini grelni sistem, ki ima higienski certifikat, kar pomeni, da v prostoru ogrevanim s 3THERMO radiatorji ni pogojev za nastanek plesni, gliv, prahu in alergenov, kar je izjemno pomembno za ljudi, ki imajo dihalne in druge zdravstvene težave. Zaradi radiacijskega načina prenosa toplote, se tudi bakterije ne morejo prenašati po zraku, kot je to običajno pri puhalnih grelnih sistemih. Zrak je tako optimalno vlažen, topel in čist, zaradi česar je zdrav za vdihavanje. Poleg tega ni potrebe po nakupu dragih ventilacijskih sistemov, ionizatorjev ali vlažilnikov zraka.

Razne kemikalije, ki jih običajno uporabljamo za odpravo plesni so samo začasna rešitev. Plesen se bo vedno vračala, če le ima pogoje za to. Zunanje stene so neprestano na udaru padavin, ki počasi pronicajo skozi stene v notranjost objekta. Še posebej takrat, ko objekt ni dobro izoliran. Vlažna stena je pa idealna za nastanek plesni. Veliko vlage se tudi ustvari pri vsakodnevnih gospodinjskih opravilih (kuhanju, tuširanju, sušenju perila, itd..), ki se potem nabira na hladnih stenah. Zato je tako pomembno, da imamo dobro ventilacijo v objektu. 3THERMO radiatorji rešijo ta problem, saj je ogrevana stena vedno suha in hkrati toplejša od zraka v prostoru, tako da se vlaga na oz. v njej ne bo nabirala. Tako tudi ni potrebe po nakupu dragega ventilacijskega sistema.

3THERMO radiator je narejen iz aluminijeve zlitine. Tudi najbolj agresivno bazično okolje v cementni malti ne vpliva na obstojnost zlitine. Sam radiator nima nobenih gibljivih strojnih delov, tako da je, v kolikor je pravilno izdelan in brez tovarniških napak, praktično neuničljiv ter doživljensko delujoč. Vzdrževanje je priporočeno enkrat na 10 let, servis je hiter in enostaven. Namen servisa je le splošen pregled delovanja sistema, ali radiator še vedno ogreva tako kot mora.

Tabela, ki je v pomoč, je na voljo v tehnični dokumentaciji. Količina radiatorjev je odvisna od temperature vode v obtoku, hitrosti pretoka vode, toplotne upornosti mase v kateri je radiator ter od toplotne izolativnosti objekta. 3THERMO radiator je dobra izbira tako za nizko temperaturne sisteme kot tudi visoko temperaturne (max 110°C). Vendar, 3THERMO ne navaja podatkov za sisteme z delovno temp. višjo od 60°C, saj se EU države trenutno oddaljujejo od visoko temperaturnih sistemov, ker so neekonomični in okoljsko obremenjujoči. Seveda velja, da višja kot je temperatura vode v sistemu, hitreje bo radiator ogrel prostor. Če naš vir omogoča višje temperature od načrtovanih, bo elektronski sistem za nadzorovanje temperature v prostoru le skrajšal čas ogrevanja in omejil ali popolnoma zaprl pretok vode v krogotoku. 3Thermo radiator je edino grelno telo, ki deluje s polnim izkoristkom ne glede na temperaturo ogrevalnega medija iz centralnega siste- ma ogrevanja.

Da. 3THERMO radiator si lahko predstavljamo kot eno rebro klasičnega radiatorja. Vsa vzporedno povezana “rebra” tvorijo en krogotok oz. en grelni sistem, ki ogreva prostor. Če načrtujemo zamenjavo klasičnega radiatorja moči 1,5 kW, lahko na isti priključek priključimo cca 6 enot 3THERMO radiatorjev, kar je evivalent moči 1,5kW.

3THERMO radiatorji nimajo nobenih temperaturnih omejitev (do 110°C), primerni so tako za visoko kot nizko temperaturne sisteme. Najbolj optimalni so pa sistemi, ki delujejo v temperaturnem režimu 30-60°C. Optimalna temperatura zraka v prostoru se giblje med 16-24°C, temperatura stene pa med 25-43°C. Temperatura stene v tem primeru ni tako pomembna, saj cilj stenskega ogrevanja NI ogrevanje sten, ampak vzdrževanje optimalne in konstantne temperature zraka v prostoru. Topla stena ni cilj, je le učinek. Dober sistem ogrevanja vzdržuje konstantno temperaturo stene, ne glede na nizke zunanje temperature. Ko se zunanja temperatura zniža, se povečajo toplotne potrebe, zaradi česar peč začne ogrevati z večjo močjo, temperatura stene se pa kljub temu ne spremeni. S takšnim sistemom dosežemo enako temperaturno ugodje že pri nižjih temperaturah zraka. To je možno zato, ker se izguba toplote nadomesti tam, kjer ta nastane, v zunanjih stenah. Zaradi tega ni potrebe po intenzivnem ogrevanju prostorov oz. zraka, da nadomestimo te toplotne izgube, do katerih prihaja pri običajnih sistemih. To je zelo pomembno iz vidika zdravja in ekonomičnosti. Ve- liko bolj zdravo je, da vdihavamo hladnejši zrak z naravno vlažnostjo, brez izgube temperaturnega ugodja. Istočasno smo tudi bolj ekonomični, saj ne segrevamo zraka v prostoru na visoke temperature. Zmanjšanje temperature samo za 1°C pomeni zmanjšanje stroškov za 5-7%.

Čas segretja prostora je odvisen od več dejavnikov, kot npr. temperaturnega režima peči, pretoka vode, velikosti prostora in zunanje temperature. V splošnem velja, da ko prvič vklopimo centralni sistem ogrevanja, bo radiator potreboval več ur oz. do enega dneva, da bo deloval s polno učinkovitostjo. Za primer, v objektu v Minsku, kjer je bila zunanja temperatura -17°C, je radiator ob prvem zagonu potreboval 30 ur, da je deloval s polno učinkovitostjo. Zakaj toliko časa? Ob prvem vklopu mora 3THERMO radiator najprej izsušiti vlago iz stene, šele nato začne oddajati toploto v prostor. Vendar, po prvem zagonu, ko dosežemo polno učinkovitost radiatorja, je ta zelo fleksibilen in odziven v svojem delovanju.

Radiatorjev oz. centralnega sistema ogrevanja ni priporočeno vklapljati in izklapljati v zimskem času, saj potem vedno znova ponavljamo zgoraj opisani proces. Radiator mora greti brez prekinjanja, saj le tako lahko ostane stena suha. Uporabnik temperaturo nastavlja skladno z željami oziroma potrebami, 3THERMO radiator se bo pa na te spremembe hipno odzval. Konstantno vzdrževanje določene temperature bo pripomoglo k bolj ekonomičnemu delovanju radiatorjev.

3Thermo je najbolj ekonomičen sistem. V primerjavi s talnim gretjem so stroški ogrevanja nižji do 15%. V primerjavi s klasičnimi konveksnimi sistemi (npr. radiatorji) so stroški ogrevanja nižji do 40%.

Pojav najlažje opišemo na naslednjem primeru. Človek je kot peč s konstantno temperaturo 36,6°C. Idealna temperatura našega okolja je cca 20°C. Ko stojimo pred hladno steno z 16°C, se zrak zaradi ventilacije oz. izgub energije preko hladne stene ohlaja, temperatura stene se zniža, kar posledično tudi nas ohladi. Saj vemo, da se toplota vedno prenaša iz toplega telesa na hladnejšega. Torej, ko stojimo pred hladno steno z 16°C, naše telo želi to steno segreti tako, da ji dovaja toplotno energijo, kar občutimo kot temperaturno neugodje. Da preprečimo neugodno počutje zaradi nižjih temperatur, moramo segrevati zrak na višjo tem- peraturo od idealne, da kompenziramo te izgube energije. V nasprotnem primeru, ko je temperatura stene enaka ali višja od temperature zraka, se zrak ob stiku s steno ne bo nikoli ohlajal. Temperatura zraka tako ostane nespremenjena (20°C) in ni potrebe po dogrevanju ali pregrevanju zraka. Za naše zdravje je boljše, da vdihavamo hladnejši zrak z naravno vlažnostjo, kot pa suh zrak. Ravno tako v prostoru NI pogojev za nastanek alergenov, prahu in pršic.

3THERMO je kompatibilen z vsemi viri toplotne energije s katerimi segrevamo vodo v sistemu. Zaradi majhne količine vode v obtoku je 3THERMO sistem idealen za toplotne črpalke.

3THERMO se lahko v osnovi vgradi v vsako notranjo in zunajo steno ter streho. Edina omejitev je prostor, ki ga radiator zavzame. Sicer je pa najbolj priporočljivo iz vidika ekonomičnosti in učinkovitosti, da so nameščeni v zunanjih stenah. V kolikor to ni možno pa v notranjih.
Namesti se ga lahko na steno pod omet (priporočeno za slabo izolirane objekte), na star obstoječ omet, ki se ga nato prekrije z novim ali v montažno steno z uporabo mavčnih plošč (poseben model 3THERMO radiatorja). Inštalacijske cevi se lahko namesti v steno, pod podom ali za letvicami.

S 3THERMO radiatorjem te bojazni NI! Ta pojav je pogost pri starih stenskih sistemih, kjer so bile cevi z vodo nameščene v steni. Zato je bila potrebna debela plast ometa (3-5 cm) za prekritje in zagotavljanje trd- nosti ometa. Prihajalo je namreč do ekspanzije cevi zaradi nihanja temperatur. Polimerne cevi uporabljene v steni povročajo napetosti in posledično razpoke v steni. To se lahko rešuje s posebnimi cevmi ali poseb- nim ometom, vendar potem prihaja do različnega toplotnega upora, kar zmanjša ekonomičnost sistema. S 3THERMO teh problemov NI, saj v steni ni cevi z vodo. Alu mreža radiatorja omet še dodatno okrepi.

Je povsem varno, saj radiator tehta le 1,5 kg. Vijaki se uporabljajo le za obešanje radiatorja na steno pred prekritjem z ometom. Po prekritju se radiator veže z ometom in je del strukture ometa. Alu mreža (Rabitz mesh) radiatorja še dodatno okrepi strukturo stene

3THERMO radiator nima vgrajenega stikala ali ventila za regulacijo gretja, zato potrebuje centralno kontrolno enoto, ki usmerja delovanje vseh radiatorjev v sistemu, po želji uporabnika. Najbolj osnovna možnost vključuje centralno kontrolno enoto in termostat. Bolj napredne možnosti pa omogočajo razdelitev objekta na več ogrevalnih con (npr. vsaka soba je ločena cona), kjer ima vsaka cona svoj termostat. Za najzahtevnejše uporabnike, je pa možna vzpostavitev pametnega sistema, s katerim se nadzorujejo temperature con kar iz mobilnega telefona ali računalnika.

3THERMO je kompatibilen z večino proizvajalcev nadzorno kontrolne opreme, ki se običajno uporablja za talna ogrevanja. Sicer pa sam sodeluje z znanim poljskim proizvajalcem TECH CONTROLLERS. Poleg na- dzorno kontrolne opreme, dobavimo tudi razdelilnike, termoelektrične sprožilce in cevi. Je pa sistem tako oblikovan, da je kompatibilen tudi z opremo za talna ogrevanja drugih proizvajalcev.

Za stavbe z velikimi steklenimi površinami je najbolj primerna kombinacija 3THERMO stenskega ogrevanja in talnega gretja.

Garancija na 3THERMO radiator je 20 let. Od tega sta prvi 2 leti del osnovne garancije, dodatnih 8 let v kolikor je vgrajen s strani pooblaščenega inštalaterja ter še dodatnih 10 let v kolikor se izvede po 10 letih od vgradnje servisni pregled celotnega sistema.